ZPKSoft KORFOT - balans bieli

Balans bieli jest to identyfikacja bieli przez aparat. Czasami, szczególnie w sztucznym świetle, aparat może się pomylić i wówczas zdjęcie będzie mieć złą kolorystykę.
Czasami możemy chcieć umyślnie zmienić kolorystykę zdjęcia, np. zdjęcie z występu gdy jest wiele różnokolorowych świateł i celowe złamanie balansu bieli może dać ciekawy efekt.

W KORFOCIE na zakładce  znajdziemy przycisk włączający balans bieli: . Po kliknięciu go balans bieli zostanie włączony: .
Teraz naszym zadaniem jest wskazać myszą punkt na zdjęciu który naszym zdaniem jest biały (lub szary). Kliknięcie tego punktu zakańcza korektę. Aby wrócić do poprzedniego stanu należy dwukrotnie kliknąć przycisk wb.

Oto przykładowe zdjęcie, kolorowe światła na scenie zmieniły kolorystykę. W zasadzie to zdjęcie jest prawidłowe, ale jest dobrym przykładem na to co potrafi KORFOT. Wiem, że białe są bluzki dziewczynek.Efekt korekty balansu bieli:Balans bieli można zresetować na dwa sposoby: poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku lub przez kliknięcie tego przycisku prawym przyciskiem myszy.Drugi sposób na balans bieli

Na zakładce balansu bieli znajduje się trójkąt RGB w płaszczyźnie skorygowanej logarytmicznie dla zwiększenia dokładności ustawiania balansu bieli. Pod tym trójkątem można będzie znaleźć przycisk nazwany roboczo "Szanuj niebieski":

Przesuwając myszą białe kółko wskazujemy kolor który ma zostać uznany za biały (lub szary).
Włączenie opcji "Szanuj niebieski" powoduje pominięcie nieba przy korekcie, dzięki czemu możemy zmienić ton zdjęcia np. na złotawy bez korekty nieba, co wygląda bardziej naturalnie.