ZPKSoft KORFOT - balans bieli

Balans bieli jest to identyfikacja bieli przez aparat. Czasami, szczególnie w sztucznym świetle, aparat może się pomylić i wówczas zdjęcie będzie mieć złą kolorystykę.
Czasami możemy chcieć umyślnie zmienić kolorystykę zdjęcia, np. zdjęcie z występu gdy jest wiele różnokolorowych świateł i celowe złamanie balansu bieli może dać ciekawy efekt.

W KORFOCIE na zakładce  znajdziemy przycisk włączający balans bieli: . Po kliknięciu go balans bieli zostanie włączony: .
Teraz naszym zadaniem jest wskazać myszą punkt na zdjęciu który naszym zdaniem jest biały (lub szary). Kliknięcie tego punktu zakańcza korektę. Aby wrócić do poprzedniego stanu należy dwukrotnie kliknąć przycisk wb.

Oto przykładowe zdjęcie, kolorowe światła na scenie zmieniły kolorystykę. W zasadzie to zdjęcie jest prawidłowe, ale jest dobrym przykładem na to co potrafi KORFOT. Wiem, że białe są bluzki dziewczynek.Efekt korekty balansu bieli:Balans bieli można zresetować na dwa sposoby: poprzez dwukrotne kliknięcie przycisku lub przez kliknięcie tego przycisku prawym przyciskiem myszy.