ZPKSoft KORFOT - symulacja filtra polaryzacyjnego

Filtr polaryzacyjny wykazuje dwie cechy:


Drugiej cechy nie da się uzyskać przy pomocy programu komputerowego, ale pierwszą- tak.
Opracowałem w KORFOCIE oczyszczanie kolorów takie, jakiego nie da się uzyskać filtrem polaryzacyjnym. Mianowicie można tę operację wykonać nie tylko płynnie, z różnym nasileniem, ale także oddzielnie dla każdego koloru. W wyniku oczyszczania kolorów te stają się bardziej wyraziste. Przypomina to nieco zwiększenie saturacji ale w rzeczywistości nasycenie kolorów jest na niezmienionym poziomie.

Na zakładce znajdziemy suwaki symulacji filtra polaryzacyjnego:Suwakiem oznaczonym symbolem pf oczyszczamy równomiernie wszystkie kolory. Suwakami oznaczonymi odpowiednio r_f, g_f i b_f możemy oddzielnie dla każdego koloru skorygować ten parametr.

Przykład zdjęcia wykonanego w szarą pogodę i po oczyszczeniu kolorów za pomocą korfotowskiego filtra polaryzacyjnego: