ZPKSoft KORFOT - HDRI

HDRI jest to specyficzny algorytm mający na celu takie przekształcenie zdjęcia, żeby to było wyraziste, w kolorach jaskrawych (transparentnych). Pewnie znajdziecie ściślejszą definicję tego pojęcia. W każdym razie w KORFOCIE o to chodzi.

Na HDRI w KORFOCIE składają się aż trzy suwaki, do tzw. restauracji światła (v), kontrastu (c) i koloru (rgb). Dodatkowo można włączyć odpowiednim przyciskiem (o) ostrzenie.
Opcje HDRI znajdziemy na zakładce .

Dobrze jest rozpocząć pracę z nastawionymi suwakami na maksymalne wartości i w miarę potrzeby korygować je w dół. Aby ustawić wszystkie suwaki ma maksymalną wartość wystarczy użyć przycisku max. Prawoklik na tym przycisku zeruje wszystkie suwaki na tym panelu.

Przykład użycia HDRI: