ZPKSoft KORFOT - histogram

Histogram jest to wykres rozłożenia pikseli o różnej jasności na zdjęciu. Niektóre aparaty pokazują histogram podczas robienia zdjęcia. Możemy wtedy zorientować się, czy zdjęcie będzie równomiernie oświetlone i skorygować to np. czasem naświetlania lub/i przysłoną, w zależności od trybu w jakim fotografujemy.

W KORFOCIE można włączyć panel pokazujący histogram. Włączamy go przy pomocy skrótu z klawiatury: Ctrl Shift H. Ta sama kombinacja wyłącza ten panel.

Na pomiższych zdjęciach można zaobserwować jak wyrównuje się wykres histogramu podczas korygowania gamma:
Do korekty histogramu zaimplementowany został algorytm stosowany w algorytmach HDR, tzw. korekta histogramu. Jest ona dostępna na zakładce  pod suwakiem oznaczonym literą R. Stosując tę technikę można "wyciągnąć" szczegóły z cieni, np: