ZPKSoft KORFOT - obracanie zdjęć o 90 o

Na zakładce oznaczonej symbolem  znajdziemy dwa przyciski służące do obracania zdjęcia o 90o :