ZPKSoft KORFOT - makro

Jeżeli wykonaliśmy serię zdjęć w podobnych warunkach
i do korekty użyliśmy kilku opcji warto wówczas nagrać makro,
czyli zapamiętać wykonane czynności
aby móc następnie odtworzyć je przy kolejnych zdjęciach.
Sekwencję operacji wykonanych na zdjęciu możemy zapamiętać
klikając przycisk znajdujący się w panelu sterującym
Aby odtworzyć następnie zapamiętaną sekwencję przekształceń
należy kliknąć przycisk .

Aby cofnąć zmiany wykonane przez sekwencję makro wystarczy
kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk .

Kliknięcie przycisku lewym przyciskiem myszy spowoduje nadpisanie zapamiętanej sekwencji przekształceń aktualną sekwencją dokonaną na edytowanym obrazie.
Można wyzerować zapamiętane makro klikając prawym przyciskiem myszy przycisk .


-