ZPKSoft KORFOT - ostrzenie

Algorytm ostrzący powstał niejako niechcący, kiedy pracowałem nad algorytmami HDR. Stąd też nazwałem tę opcję ostrzeniem HDR.
Nie jest to zwykły algorytm ostrzący. Moim zdaniem efekt jest bardzo dobry. Oczywiście nie należy przeholować czyli "przeostrzyć" ponieważ wówczas powstają wzdłuż krawędzi artefakty w postaci białych linii.

Czasami dobry efekt daje ostrzenie zdjęcia pomniejszonego. Mam tu na myśli zdjęcie gotowe do publikacji elektronicznej.

Suwak ostrzący oznaczony symbolem O znaleźć można na zakładce . Podczas przesuwania tym suwakiem w oknie programu widzimy w skali 1:1 proces ostrzenia na środkowym fragmencie pierwotnego obrazu. Rzeczywiste ostrzenie wykonywane jest dopiero podczas zapisywania obrazu, gdyż w pomniejszeniu, w oknie podglądu KORFOTA nie można by było prawidłowo ocenić efektu ostrzenia.Inną możliwość dają przekształcenia warstwowe:

Można je znaleźć na zakładce oznaczonej ikoną

Za pomocą poniższych suwaków można uwyraźnić krawędzie, przy czym suwak Wk dodaje krawędzie czarne:


Polecam szczególnie korektę Wc  - różni się ona od typowego ostrzenia tym, że nie powstają jasne linie wzdłuż krawędzi.