ZPKSoft KORFOT - jak wyprostować budynek

Z powodu ciasnoty zdjęcie poniższe musiało być wykonane z bliska, stąd deformacja budynku jest nie do przyjęcia:Jak to skorygować w KORFOCIE? Możemy przemieszczać obraz myszą lub za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze:Tak poprawione zdjęcie KORFOT uzupełnia techniką lustrzanego odbicia (widoczne po bokach trójkąty).
Wypadało by je teraz wykadrować. Jak to zrobić? Poczytaj o kadrowaniu.

KORFOT podczas korekty perspektywy dokonuje równocześnie korekty projekcji. Polega to równoczesnej korekcie proporcji budynku.
W niektórych przypadkach, np. bardzo wysokie budynki, możemy zwiększyć współczynnik korekty perspektywy pozostawiając korektę projekcji na ustalonej wartości.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy anuluje korektę (perspektywy lub obrotu, w zależności od obszaru na którym znajduje się mysz). Dotyczy wersji 9.2. Korfota.

Czasami w bardzo złożonych przypadkach, np. sklejka z kilku ujęć możemy dodatkowo posiłkować się korektą narożników.