ZPKSoft KORFOT - jak wyprostować budynek

Z powodu ciasnoty zdjęcie poniższe musiało być wykonane z bliska, stąd deformacja budynku jest nie do przyjęcia:Jak to skorygować w KORFOCIE? Możemy przemieszczać obraz myszą lub za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze:Tak poprawione zdjęcie KORFOT uzupełnia techniką lustrzanego odbicia (widoczne po bokach trójkąty).
Wypadało by je teraz wykadrować. Jak to zrobić? Poczytaj o kadrowaniu.

KORFOT podczas korekty perspektywy dokonuje równocześnie korekty projekcji. Polega to na równoczesnej korekcie proporcji budynku.
W niektórych przypadkach, np. bardzo wysokie budynki, możemy posłużyć się korektą narożnikową pozostawiając korektę projekcji na ustalonej wartości.
Korfot umożliwia również zmianę projekcji bez korekty perspektywy.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy anuluje korektę (perspektywy lub obrotu, w zależności od obszaru na którym znajduje się mysz). Dotyczy wersji 9.2. Korfota.

Czasami w bardzo złożonych przypadkach, np. sklejka z kilku ujęć możemy dodatkowo posiłkować się korektą narożników.