ZPKSoft KORFOT - korygowanie światła


KORFOT posiada wiele możliwości korygowania światła. Jest to temat który rozpracowałem na różne sposoby.

Trzeba trochę popróbować i nabrać pewnego doświadczenia żeby szybko zorientować się jakich algorytmów użyć do określonego zdjęcia. Postaram się pokrótce przedstawić wszystkie możliwości KORFOTA w tym temacie.

Zacznijmy od najprostszych rzeczy.

Suwaki oznaczone literami B i C służą odpowiednio do korekty jasności i kontrastu. Tak jak ten drugi jest często potrzebny tak ten pierwszy, korygujący jasność jest poza jednym przypadkiem zbędny. Kiedy fragmenty zdjęcia są przepalone, korekta gamma, o której dalej, nie ma wpływu na piksele białe. Chcąc obniżyć gamma dla całego zdjęcia można w takim przypadku nieco obniżyć ogólną jasność zdjęcia żeby pozbyć się białych pikseli (tzw. przepaleń) a następnie dokonać korekty gamma.
Kontrast warto podbić dla zdjęć o małej wyrazistości a więc dla wykonanych pod światło lub w złą pogodę.

Suwak oznaczony literą G służy do korekty gamma. Korekta gamma jest właściwą dla korekty jasności zdjęcia. Jest zgodna z postrzeganiem ludzkim.

Suwaki grupy G+ służą odpowiednio: górny- do korekty gamma w światłach i dolny- w cieniach. Warto wspomnieć o możliwości wykorzystania korekty gamma w światłach do uwyraźnienia zdjęć wykonanych w słabej przenikalności powietrza i z dużej odległości, jak np. panoramy. Można wówczas obniżyć gamma i podwyższyć gamma w światłach. Spowoduje to uwydatnienie cieni. Przykład:Korekta logarytmiczna przypisana do suwaka L ma zastosowanie podobne do korekty gamma. Ten algorytm został dodatkowo rozszerzony o możliwość równoczesnej lokalnej korekty kontrastu. Aby ją włączyć należy wcisnąć przycisk znajdujący się poniżej suwaka. Włączenie tej opcji zwiększa dynamikę zdjęcia "bladego". Czasami warto zmniejszyć gamma a następnie zwiększyć korektę logarytmiczną z włączoną opcją lokalnej korekty kontrastu.

Mieszanie multiplikatywne czyli innymi słowy mnożenie pikseli jest przypisane do suwaka D. Algorytm ten uwyraźnia i równocześnie przyciemnia obraz. W KORFOCIE mieszanie multiplikatywne można zmieniać w sposób płynny. W takich programach jak Corel Paint Shop Pro X taka możliwość jest tylko przełącznikowa: 0 lub 100%. Z mojego doświadczenia wynika że podobny efekt uzyskujemy obniżając gamma.

Na zakładce można manipulować sztucznym słońcem. Znajdziecie tam opcje niedostępne w innych programach graficznych.

Od wersji 12 opcje z tej zakładki zostały zredukowane do jednego suwaka pod którym kryje się złożony algorytm bazujący na moich doświadczeniach i przemyśleniach dodający słońce. Suwak ma symbol literowy S. Jest to rozszerzona wersja suwaka w poprzedniej wersji oznaczonego symbolem Si.
 

Od wersji 11 można dość swobodnie ingerować w jasność i kontrast w cieniach i światłach

Wprowadziłem możliwość sterowania gamma, kontrastem i mieszaniem multiplikatywnym w cieniach i światłach. Służą do tego odpowiednie przełączniki:Przykład zastosowania: aby skorygować gamma w cieniach wystarczy następujące ustawienie:Jak czytać oznaczenia na przełącznikach:KORFOT udostępnia jeszcze inne możliwości korekcyjne. Warto poczytać o symulacji filtra polaryzacyjnego oraz symulacji filtra szarego.